Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocuklarınızı sağlıklı bir biçimde yetiştirmenize yardımcı olan danışmanlık türüdür. Ebeveyn danışmanlığı çocuk ve ergenlerle çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi, gelişimin çok hızlı olduğu dönemlerdir. Bebek/çocuk/ergen hızlı bir gelişim ve büyüme içinde oldukları için belli yaş ve dönemlerde yaşanılan gelişimsel krizler vardır. Her yeni dönem, her yeni yaş, her değişiklik beraberinde krizleri de getirir. Bebeğin doğması, bakımı, süt emmesi, yemesi, doyurulması, uyku düzeni, mizacı, süt bırakması, yürümesi, konuşması, tuvalet eğitimi, kreşe başlaması, arkadaş edinmesi, ilkokula başlaması, ders çalışma alışkanlığı kazanması vb. çok hızlı değişimler üst üste yaşanır ve değişim süreçleri krizler doğurabilir. Bu krizlerin yaşanması çok normaldir ve atlatılması zorunludur. Önemli olan bu krizlerin bu süreçlerle bağlantılı olduğunu bilerek bu krizleri doğru ele almaktır. Önleyici danışmanlıkta; krizler sorunlu davranışa dönüşmeden, sorunlu davranış pekişmeden, nasıl çözülebileceği konusunda yardımcı olunur. Krizler büyümeden ele alınmış olur ve bu şekilde yıpratıcı ve maliyetli süreçler engellenmiş olur.

Çocuk gelişimini bilmek, ebeveynlerin uygun ve bilinçli davranabilmeleri açısından çok önemlidir. Çoğu sorun anne babanın çocuğun gelişimsel özelliklerini bilmemesinden ve gelişimsel krizi yönetememesinden kaynaklanır. Çocukta bir sorun oluştuğunda çoğu gelişimsel kaynaklı olan bu sorunlarda; anne baba panikler. Anne baba paniklediği zaman çocuk korkar, olumsuz duygular yaşar ve kendisinde bir problem olduğunu düşünür. Aslında birkaç müdahale ile atlatılabilecek kriz büyür ve başka sorunların da oluşmasına neden olur ve çözüm gitgide zorlaşır.

Ebeveyn danışmanlığı; çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, çocuğun gelişim özellikleri, hangi davranışın normal hangi davranışın anormal olduğunu ayırt etme, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme, duygusal sağlığı yerinde olan çocuklar yetiştirmek için sağlıklı, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında verilen danışmanlık hizmetidir. Çoğu zaman çocuklarda yaşanan problemlerin kaynağında işlevsel olmayan ebeveyn özellikleri yatar. Problemlerin içinde çok kalındığında, anne baba kendisini dışarıdan göremeyebilir. Ebeveynlerin kendi anne babalarından getirdiği ebeveynlik becerilerinin bazıları işlevsizdir. Bunları fark etmek ve değiştirmek çocuklarla olumlu ve iyi ilişki kurabilmek için çok önemlidir.

Çocuğun sorunlarını çözebilmek ve duygusal sağlığı yerinde çocuklar yetiştirebilmek için uygun ebeveyn işlevlerinin neler olduğu, ebeveynlik sezgilerine güvenmeyi öğrenme, soruna yönelik uygun müdahale yöntemleri, anne ve babanın birlikte bu sorunu/krizi nasıl yönetecekleri konularında ebeveynlere bilgi verilir ve işlevsel ebeveynlik becerileri deneyimsel yöntemlerle kazandırılır.

Ebeveynler sorunu doğru ve kısa sürede ele aldığında çocukla ilgili çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Her sorunun bir çözümü vardır. Çocuklarla ilgili sorunlar, gelişiminin ketlenmemesi açısından acil olarak ele alınmalıdır.

Bebeklikte/çocuklukta/ergenlikte ihmal edilen görmezden gelinen çözülmeyen her sorun yaşamın herhangi bir yerinde tekrar kendini gösterir ve daha büyük ve içinden çıkılması zor sorunlara neden olabilir. Ebeveyn danışmanlığının ana amacı sorunlara ve krizlere erken müdahale edip önlemler almaktır.