Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

Çocukların sağlıklı gelişimi, onların gelecekteki başarıları ve mutluluğu için temel bir öneme sahiptir. Bu nedenle, çocuk gelişimi uzmanları, psikolojik danışmanlar ve aileler, çocukların gelişim süreçlerini yakından izlemeli ve olası gelişimsel gecikmeleri erken aşamada tespit etmelidir. Bu bağlamda, Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel durumlarını değerlendirmek için etkili bir araç sunar.


AGTE Testi Nedir?

AGTE, çocukların dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında gelişimlerini değerlendiren bir tarama testidir. Bu test, çocukların yaşıtlarına göre gelişimlerini objektif olarak doğrulamak, semptom göstermeyen gelişimsel sorunları taramak ve gelişme riski taşıyan çocukları izlemek için kullanılır.

AGTE Kimler İçin Uygundur?

AGTE, özellikle 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklara uygulanan bir envanterdir. Test, çocuk ruh sağlığı alanında çalışan ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülür ve çocuğun gelişimini kapsamlı bir şekilde değerlendirir.

AGTE Testin Uygulanışı

AGTE, genellikle anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişilerden alınan bilgilere dayanarak doldurulur. Bu bilgiler, çocuğun dil gelişimi, küçük ve büyük kas gelişimi, zihinsel becerileri, sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerini kapsar. Test, çocuğun tüm becerilerini adım adım değerlendirir ve takvim yaşına uygunluğunu puanlar.

AGTE Testin Önemi

AGTE, gelişimsel gecikme veya düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen çocukların erken dönemde tanınmasını sağlar. Bu erken tanı, gerekli önlemlerin alınmasını ve çocuğun ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmasını kolaylaştırır.


AGTE Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

AGTE değerlendirilmesi sonucunda elde edilen rapor, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına verilir. Test sonuçları, çocuğun genel gelişim ve becerilerinin takvim yaşına göre durumunu gösterir. Eğer çocuk yüzde yirmi ila yüzde otuz arasında bir risk seviyesinde bulunursa, bu durumda gelişimsel bir gerilikten söz edilebilir.

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), çocuk gelişimi uzmanları ve psikolojik danışmanlar için değerli bir kaynaktır. Bu test, çocukların gelişimini objektif bir şekilde değerlendirme ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması için kritik bilgiler sunar. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve onların potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, AGTE önemli bir araçtır.