Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmetinin, çocuklara ve ergenlere yönelik olan bir alt dalıdır. Genel psikolojik danışma konularına ek olarak, büyüme ve gelişme evresinde olan bireylerin, yaşadıkları spesifik durumları da konu edinmektedir. Yetişkinlerin karşılaştıkları sorunlardan farklı olarak, çocukluk ve ergenlik çağına özgü farklı birtakım problemler bulunmaktadır. Bu yaş grupları için, kendilerine yönelik, özel bir danışmanlık süreci yürütülmelidir. Bunun için, bu alanda hizmet verecek olan danışmanların, çocukluk ve ergenlik psikolojisi ile ilgili yetkin bir konumda olmaları gerekmektedir. Çocuk ve ergen danışmanlığında, konuların farklılık göstermesi kadar, kişilerle kurulan iletişim biçimleri, yaklaşımlar ve yöntemler de değişiklik göstermektedir. Ayrıca danışmanlar, bu süreçte danışanlarının ebeveynleri ile de iletişim halindedir. Bu gibi yönleriyle çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, diğer psikolojik danışmanlık süreçlerinden ayrılmaktadır.


Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Risk içeren davranışlar
 • Sosyal beceri eksiklikleri
 • Bağımlılıklar
 • Ders başarısızlığı
 • Çekingenlik ve kendine güvensizlik
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Alt ıslatma
 • İnatçılık
 • Parmak emme, tırnak yeme,
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yeme problemleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Tikler
 • Okul problemleri
 • Öğrenme performansını arttırma vb.

Psikolojik Test Uygulamaları

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
 • DENVER – II Gelişim Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • CAT (Çocuklar için Algı Testi)
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Projektif Testler vb.

Çocukla ve Ergenle Çalışma

 • Verilen danışmanlık hizmetinde öncelikle çocuk/ergen hakkında aileden ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilir.
 • Çocuğun/ergenin yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve çocuğu/ergeni tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır.
 • Çocukla/ergenle bire bir çalışılarak ve gözlem yoluyla ihtiyaç duyulan bilgiler edinilir.
 • Sorunun kaynağı belirlendikten sonra çocuğun ya da ergenin sorununun çözümüne yönelik psikoterapi yöntemleri belirlenir.
 • Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak çocukla/ergenle bire bir danışmanlık hizmeti sürdürülür.
 • Ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır.
 • Çocuklarla ve ergenlerle çalışırken; oyun terapisi, EMDR terapisi, psikodrama, sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, ebeveyn danışmanlığı, aile terapisi vb. birçok terapi yönteminden yararlanılmaktadır.