Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı

Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı Nedir?

Günümüz dünyasında, çocuklar ve gençler sürekli artan görsel ve işitsel uyaranlarla çevrili bir ortamda büyüyorlar. Bu durum, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarını daha da önemli hale getiriyor. Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş arası çocukların bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Programın temel hedefi, çocukların dikkatlerini daha iyi yönetmelerini sağlamak ve günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini desteklemektir.

Attentioner Programı, çocukların dikkat sürelerini uzatmak ve odaklanma becerilerini geliştirmek için bilişsel temelli egzersizler ve yöntemler sunar. Bu program, çocukların akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerine de olumlu katkılarda bulunmayı hedefler. Program, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırırken, aynı zamanda dikkat dağınıklığına bağlı zorluklarla başa çıkma konusunda onlara güçlü araçlar sunar.

Bireysel çalışmadır

20 oturumdur

Günlük hayattan örnekler barındırır

Egzersiz ve etkinliklerle motivasyon arttırılır

Çocuklara uygun figürler kullanılır

4 ebeveyn oturumu ile öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.

Attentioner Programının Tanımı ve Amacı

Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik, dikkat ve odaklanma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan özel bir eğitim programıdır. Bu program, çocukların dikkat süreçlerini güçlendirmek, görsel ve işitsel uyaranlar arasında odaklarını koruyabilmelerini sağlamak ve bu becerileri günlük yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Programın Hedeflediği Yaş Grubu ve Amaçları

Program, özellikle 7-18 yaş arası çocukları ve gençleri hedef alır. Bu yaş grubu, hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında yoğun bir dikkat ve konsantrasyon gerektiren dönemlerden geçmektedir. Attentioner Programının temel amaçları şunlardır:

 • Dikkat Süresini Uzatmak: Çocukların dikkatlerini daha uzun süreler boyunca bir noktaya veya aktiviteye odaklayabilmelerini sağlamak.
 • Odaklanma Becerilerini Geliştirmek: Çeşitli görsel ve işitsel uyaranlar arasında dikkatlerini kaybetmeden odaklanabilmelerine yardımcı olmak.
 • Günlük Yaşamda Dikkat Dağınıklığını Azaltmak: Akademik başarıyı artırmanın yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişim üzerinde de olumlu etkiler yaratmak.

Programın Geliştirilme Nedeni

Dikkat ve odaklanma sorunları, çocukların akademik performansını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Attentioner Programı, bu zorlukların üstesinden gelmek için bilimsel araştırmalara dayanan yöntemler ve teknikler sunar. Program, çocukların hem okulda hem de günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha iyi başa çıkmalarına olanak tanıyan pratik beceriler kazanmalarını amaçlar.


Programın İçeriği ve Uygulama Yöntemleri

Attentioner Programı, dikkat ve odaklanma yeteneklerini geliştirmek için çeşitli bilişsel egzersizler ve yöntemler sunar. Programın içeriği, çocukların görsel ve işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Görsel ve İşitsel Dikkat Egzersizleri

Program, görsel ve işitsel uyaranlara odaklanmayı gerektiren bir dizi egzersiz içerir. Bu egzersizler, çocukların dikkat dağıtıcı unsurları filtreleyebilme ve ana odağa geri dönebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

 • Görsel Dikkat Egzersizleri: Objeleri sınıflandırma, desenleri takip etme ve hızlı görsel tarama gibi aktiviteleri içerir.
 • İşitsel Dikkat Egzersizleri: Farklı sesleri ayırt etme, yönergeleri takip etme ve hafızada ses bilgilerini tutma üzerine kuruludur.

Programın Bileşenleri ve Seans Yapısı

Attentioner Programı, bireysel ve grup seanslarından oluşur. Her seans, çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş aktiviteler içerir.

 • Bireysel Seanslar: Çocuğun özel ihtiyaçlarına odaklanan, daha yoğun dikkat egzersizleri sunar.
 • Grup Seansları: Çocuklar arası etkileşimi teşvik eder ve sosyal becerilerin gelişimine yardımcı olur. Grup seansları, çocukların benzer zorluklarla başa çıkan diğer çocuklarla bir araya gelmelerini sağlar.

Programın uygulama süreci, çocukların mevcut dikkat seviyeleri ve öğrenme hızları göz önünde bulundurularak titizlikle planlanır. Uygulama yöntemleri, çocukların gelişimine uygun olarak düzenli aralıklarla gözden geçirilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapılır.


Programın Faydaları

Attentioner Programı, dikkat ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunarak, çocukların ve gençlerin eğitim ve günlük yaşamlarında önemli faydalar elde etmelerine yardımcı olur.

Dikkat Süresinin Uzatılması

Program, çeşitli görsel ve işitsel dikkat egzersizleriyle çocukların dikkat sürelerini uzatmalarına olanak tanır. Bu egzersizler, çocukların bir aktiviteye daha uzun süre odaklanabilmelerini ve böylece öğrenme süreçlerinde daha başarılı olmalarını sağlar.

Günlük Hayatta Dikkat Dağınıklığının Azaltılması

Attentioner Programı sayesinde çocuklar, çevresel uyaranlara rağmen odaklarını koruma becerisini geliştirir. Bu, günlük yaşamda karşılaşılan dikkat dağınıklığını azaltır ve çocukların verilen görevlere daha iyi konsantre olmalarını sağlar.

Akademik Performansta İyileşme

Dikkat ve odaklanma becerilerindeki iyileşme doğrudan akademik performansa yansır. Çocuklar derslerde daha iyi odaklanabilir, öğrendiklerini daha etkili bir şekilde hatırlayabilir ve sınavlarda daha başarılı olabilirler. Bu, genel eğitim deneyimlerinin iyileşmesine ve öğrenme motivasyonunun artmasına katkıda bulunur.

Sosyal İlişkiler ve Özgüven

Dikkat ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, çocukların sosyal ilişkilerinde de olumlu etkiler yaratır. Daha iyi iletişim becerileri ve artan özgüven, çocukların arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmelerine ve sosyal çevrelerinde daha aktif rol almalarına olanak tanır.


Kimler Faydalanabilir? Attentioner Programının Hedef Kitlesi

Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı, özellikle 7-18 yaş aralığındaki çocukları ve gençleri hedefler. Bu yaş grubu, eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinin de önemli olduğu bir dönemde bulunur. Program, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmek isteyen her çocuk için uygun olup, özellikle aşağıdaki durumları yaşayan bireyler için tasarlanmıştır:

Programın Hedef Kitlesi

 • Dikkat Eksikliği ve Odaklanma Sorunları Yaşayan Çocuklar: Derslerde veya günlük aktiviteler sırasında dikkatlerini sürdürmekte güçlük çeken çocuklar.
 • Akademik Performansını İyileştirmek İsteyenler: Dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirerek akademik başarılarını artırmak isteyen öğrenciler.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişimini Desteklemek İsteyenler: Dikkat ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte sosyal becerilerini ve özgüvenini artırmayı hedefleyen çocuklar ve gençler.

Programa Katılım Şartları

Programa katılım için özel bir şart aranmaz; ancak programın hedef kitlesine uygun olup olmadığını belirlemek için bir ön değerlendirme süreci bulunmaktadır. Bu değerlendirme, çocuğun mevcut dikkat düzeylerini ve programdan fayda görme potansiyelini belirlemek için yapılır.


Başarı Hikayeleri ve Geri Bildirimler

Attentioner Programı, birçok çocuğun ve gencin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Programa katılan ailelerden ve eğitimcilerden gelen geri bildirimler, programın etkinliğine dair önemli kanıtlar sunuyor.

Katılımcıların Deneyimleri

Katılımcı aileler, programın çocuklarının dikkat sürelerinde belirgin bir artış sağladığını, derslerde ve günlük aktivitelerde daha odaklı olduklarını belirtiyorlar. Çocuklar, öğrenme süreçlerinin daha verimli hale geldiğini ve okulda daha başarılı olduklarını ifade ediyorlar.

Eğitimciler ve Ailelerden Gelen Yorumlar

Eğitimciler, Attentioner Programına katılan öğrencilerin dikkat dağınıklığının azaldığını ve sınıf içi etkileşimlerinin arttığını gözlemliyorlar. Aileler ise, çocuklarının günlük yaşamda daha az dikkat dağınıklığı yaşadıklarını ve genel olarak daha mutlu ve özgüvenli olduklarını rapor ediyorlar.

Gerçek Hayattan Örnekler

Programın başarısını gösteren pek çok öykü bulunuyor. Örneğin, 12 yaşındaki bir öğrenci, program sayesinde dikkatini sınıf aktivitelerine daha iyi odaklayabildiğini ve öncesine göre testlerde daha yüksek puanlar aldığını belirtiyor. Bir başka örnek ise, dikkat eksikliği nedeniyle sosyal etkileşimlerde zorluk çeken 9 yaşındaki bir çocuğun, programın ardından arkadaş edinme konusunda önemli ilerleme kaydettiğidir.


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Programın Süresi ve Sıklığı Nedir?

Attentioner Programı, genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sürebilen bireyselleştirilmiş bir programdır. Programın süresi ve seansların sıklığı, katılımcının ihtiyaçlarına ve programın hedeflediği gelişim hedeflerine göre belirlenir. Tipik olarak, haftada bir veya iki seans önerilir.

Kayıt ve Katılım Koşulları Nelerdir?

Programa kayıt olmak isteyenler, öncelikle programı sunan kurum veya merkez ile iletişime geçmelidir. Katılım koşulları arasında, çocuğun yaşının programın hedeflediği yaş aralığında olması (7-18 yaş) ve bir ön değerlendirme seansına katılmak yer alabilir. Bu değerlendirme, programın çocuğun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Program Uzaktan (Online) Erişimle Sunuluyor mu?

Attentioner Programının sunulma şekli, kuruma bağlı olarak değişebilir. Bazı merkezler, programı yüz yüze sunarken, diğerleri online platformlar aracılığıyla uzaktan erişim imkanı da sağlayabilir. Programın sunulduğu format hakkında bilgi almak için doğrudan ilgili kurumla iletişime geçmek en iyisidir.

Programın Maliyeti Nedir?

Programın maliyeti, sunulduğu kurum veya merkeze, programın süresine ve katılımcının ihtiyaç duyduğu seans sayısına göre değişiklik gösterebilir. 


Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş arası çocukların ve gençlerin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu program, görsel ve işitsel dikkat egzersizleri, bireyselleştirilmiş terapi seansları ve grup aktiviteleri gibi çeşitli yöntemleri kullanarak, katılımcıların dikkat sürelerini uzatmalarını ve günlük hayatta karşılaştıkları dikkat dağınıklığını azaltmalarını hedefler.

Programın sunduğu faydalar, katılımcıların akademik performanslarında iyileşme, sosyal ilişkilerinde güçlenme ve genel yaşam kalitelerinde artış gibi olumlu değişiklikler yapmalarını sağlamıştır. Başarı hikayeleri ve geri bildirimler, programın etkinliğini ve katılımcılar üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.

Attentioner Programı, dikkat ve odaklanma sorunları yaşayan her çocuğa ve gence, bu zorlukların üstesinden gelmeleri için gerekli araçları ve destekleri sunar. Program, çocukların mevcut ve gelecekteki potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyarak, onlara daha parlak bir gelecek için sağlam bir temel sunmaktadır.

 

Attentioner – Dikkatimi Topluyorum Programı, çocukların ve gençlerin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmek için kapsamlı ve etkili bir çözüm sunar. Programın sunduğu stratejiler ve egzersizler, katılımcıların eğitim ve günlük yaşamlarında önemli faydalar elde etmelerine yardımcı olur. Bu makale, program hakkında kapsamlı bir bakış sağlayarak, ilgilenen ailelerin ve eğitimcilerin bilgi edinmelerine ve çocukların ihtiyaçlarına uygun bir destek bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Eğer Attentioner Programına ilgi duyuyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz.


2 modülden oluşur ; 

 • 1. Modül çocuğa uygulanan 15 seanslık egzersizler 
 • 2.modül; aileler ile yapılan çalışmaları içeren 5 modüllük aile oturumlarıdır.

Bremen Üniversitesi / Almanya’da geliştirilmiştir. Nöropsikolojik tabanlı bir programdır.

1. Modül: Temel Bilgiler

 1. Grup ve/veya bireysel olarak uygulanır.
 2. 15 oturumdan oluşur; her oturum 40-60 dakikadır.
 3. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar yapılandırılmış olarak ele alınır.
 4. Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
 5. Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
 6. Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).

2. Modül: Anne-Baba Seanslarının Temel Konuları

 1. Dikkat eksikliği nedir?
 2. Güçlü ve güçsüz yönleri nelerdir?
 3. Davranış ve durum analizini anne baba nasıl yapar?
 4. Etkin iletişim modelleri nelerdir?
 5. Etkin sınır koyma nasıl yapılır?
 6. Aile içinde sınırlar, hiyerarşi, kural koyma ve denetleme nasıl olmalı?
 7. Çocukları anlayabilmek
 8. Ödül ceza teşvik nasıl uygulanmalı?