Üstün Zekalılarda Eleştirel Düşünme: Yaratıcı Çözümler ve Derinlemesine Analiz